TOMBOLA 21

Целта на играта е да се натрупа сбор от 21. Играчът получава две случайни числа автоматично изтегляни от устройството. Третото число бива изтеглено от лотарийната клетка.
Екранът на играта е разделен на 5 игрови позиции, всяка от които се разделя на свой ред в две игрови зони.
Най-голямото поле е мястото, където се поставя залогът, докато най-малкото на свой ред се разделя на три клетки: двете първи клетки съдържат две числа на син фон, докато последната клетка помещава третото число на бял
фон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    • • 1 итрач
    • • Банкнотни акцептори JCM UBA 10SS
    • • Принтер за билети Epic Ithaca 950
    • • SAS 6.02
    • • Може да се свързва към всички видове платежни системи с Rfid ключ, карти, TITO и безкасови плащания.

ВРЪЗКА С НАС