Бек офис инструмент

Всяко решение включва административен бек офис, от който можете да контролирате всеки аспект на вашия бизнес:

• Контролирайте дистанционно всяка отделна единица, игра и платформа в един или повече обекти
• Задайте графици за всяка независима единица или група единици
• Конфигурирайте ролите на потребителите и задайте разрешения за сигурност
• Създавайте и експортирайте бизнес отчети, статистически данни и показатели.
• Наблюдавайте салда в приходите и сметките.
• Задайте пазарни маржове за всеки отделен пазар, или за отделни единици или групи единици.
• Удобен интерфейс.